Osocze bogatopłytkowe

Preparat pozyskiwany z krwi własnej pacjenta, w którym stężenie płytek krwi jest większe niż w osoczu  naturalnym. Koncentracja płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym wiąże się z wyższym stężeniem płytkopochodnych czynników wzrostu (growth factors; GF), które uczestniczą w procesach regeneracyjnych tkanek. GF to białka magazynowane w płytkowych ziarnistościach α, które są wydzielane i przekształcane w formy bioaktywne w czasie aktywacji płytek. Ponad 95% płytkopochodnych czynników wzrostu ulega sekrecji podczas pierwszej godziny po aktywacji płytek krwi