Autologiczny wypełniacz tkankowy (ATR) Plasmafiller

 jest materiałem pozyskiwanym z własnego osocza krwi pacjenta i transformowanym do postaci żelu, przypominającego tłuszcz autologiczny. W zabiegach estetycznych jest on wykorzystywany jako wypełniacz